post image

Diplomka

[nggallery id=19] Jedná se o polyfunkční objekt s 19 bytovými jednotkami, administrativou, obchodní pasáží a prostory pro zájmové spolky. V současnosti je pozemek součástí ...

post image

Viladům Strašnice

[nggallery id=18] Viladům Strašnice je bytový dům, který se nachází v převážně vilové zástavbě. Proto je i jeho hmota rozdělena na dvě menší, aby v daném prostředí ...

post image

Urbanistická studie – Praha Sedlec

[nggallery id=10] Lokalita Sedlec se nachází na levém břehu Vltavy v severním okraji Prahy. Území je sevřeno na jedné stran železnicí Praha-Roztoky a na straně druhé ...

post image

Obytný soubor Šibeník – Most

[nggallery id=9] POLOHA A POPIS PARKU: Šibeník (též Šibeniční vrch) je vrch s lesoparkovou úpravou v nadmořské výšce 320 metrů, který se nachází v městě Mostu v ...

post image

Underground – víceúčelový prostor

[nggallery id=8] Úkolem školního projektu na INT2 (Interiér 2) bylo navrhnout úpravu sklepního prostoru v současnosti fungujícího jako clubová, divadelní a hudební scéna. ...

post image

Rodinný dům na Staré cestě

[nggallery id=7] Urbanistické a architektonické řešení stavby Vzhledem k okolní zástavbě a konfiguraci terénu ( 7-mi metrová stěna) byl zvolen uzavřený tvar půdorysu ...

post image

Polyfunkční dům “Klíč” Slaný

[nggallery id=4] Polyfunkční dům Klíč se nachází ve Slaném na rohové parcele ohraničené ulicemi Třebízského a Dr. E. Beneše. Tento objekt má bohatou funkční náplň, je ...

post image

Domov na Zemance U Dubu

[nggallery id=6] Dům pro aktivní seniory a mladé rodiny s dětmi se nachází v Praze 4 Braníku, v místě křížení ulic Na Zemance a U Dubu. Jedná se o tři objekty se společným ...