Polyfunkční dům “Klíč” Slaný

Polyfunkční dům Klíč se nachází ve Slaném na rohové parcele ohraničené ulicemi Třebízského a Dr. E. Beneše. Tento objekt má bohatou funkční náplň, je zde hotel, administrativní plochy, pronajímatelné obchodní jednotky, restaurace, kavárna, bar, antikvariát s čajovnou, taneční studio, galerie regionálního významu a samozřejmě bydlení. Toto vybavení je zde proto, že ulice Třebízského navazuje na pěší zónu vedoucí od náměstí a tento objekt společně přeřešením ulice prodlužuje tuto pěší tepnu města.

1. Hotel – V podnoži hotelové části je recepce, snídárna přes den sloužící jako kavárna a hotelová restaurace. Hotel má 4 podlaží po 4 dvoulůžkových pokojích. Okna pokojů jsou směrem do ulice (jihovýchod) přístupové chodby jsou obrácené do ozeleněné plochy. Na střeše hotelového bloku je terasa pro ubytované sloužící odpočinku a pozorování krajiny střech královského města slaný.
Fasáda hotelu je řešena páskovým režným cihelným obkladem odkazujícím na historii města, doplněným o soudobá francouzská okna z protipožárního skla.

2. Administrativa – Administrativní část od hotelové dělí prosklený hranol komunikačního jádra hotelu. Do administrativního objektu se vstupuje opět z podnože přes recepci, dále po schodišti nebo výtahem do dalších tří podlaží. Na schodiště s výtahem je navázano v každém podlaží vstupní foyer s WC. Z foyer je vstup do dvou samostatných velkoprostorových kanceláří s čajovou kuchyňkou a zasedací místností. Z 1.NP a schodiště do 2.NP je možné vystoupit do ozeleněného polo-atria, sloužící odpočinku zaměstnanců (do tohoto atria vedou i okna stávající budovy školy).
Průčelí administrativní části tvoří zděný parapet do výše 900mm od nějž až do stropu je lehký obvodový plášť s barevnými (modrými, červenými, žlutými, šedými) panely. Zděné části jsou obloženy modrozelenými CETRIS deskami.

3. Bytový komplex – V podnoži bytového komplexu jsou obchodní prostory, rumový bar a v průchodu do vnitrobloku vstup do městské galerie regionálního významu. Dále je zde domovní vybavenost a místnost pro odpad. Bytový komplex má celkem 3 schodiště na každé z nich připadají 2-3 byty na podlaží (jeden z bytů je mezonetový). Bytový blok je 2-3 podlažní a nachází se v něm i 4 ateliéry. Byty v prvním podlaží mají přístup na soukromou a polo-soukromou ozeleněnou terasu.
Obvodové zdivo je omítané probarvenou (cihlová – červenooranžová) strukturovanou omítkou v místě schodišť je lehký obvodový plášť.

4. Galerie – Vstup do galerie je z průchodu do vnitrobloku, přes prodejnu vstupenek, upomínkových předmětů, schodiště nebo výtahovou plošinu se dostaneme do samotného výstavního prostoru, který je o půl podlaží níže. Výstavní plocha volně dělitelná panely se vine kolem ozeleněného atria umožnující odpočinek a načerpání sil na další prohlídku expozice. Do atria je rovněž otevřen i přednáškový sál. Kolem přednáškového sálu se dostaneme na výstavní rampu (uzpůsobenou pro imobilní občany), která postupně vystoupá až na úroveň parkově upravené střechy galerie. V tomto místě je umožněn i výstup na střechu využitelný hlavně v případě konání sochařských sympozií. Na galerijní atrium je napojen malý amfiteátr, sloužící společně s átriem jako alternativní hudební a divadelní scéna.
Galerie je omítaná světle šedou strukturovanou omítkou, hladká hmota je narušena jen jednoduchými střílnovitými okny, osvětlující přes rozptylné desky expozici.

5. Taneční a baletní studio – Opticky je přiřazeno k hmotě galerie (umění k umění) vstup je ovšem z ulice ze samotného konce hlavního objektu. V přízemí jsou dvě malé učebny pro začátečníky a dětské tanečníky. V patře se potom nachází velký taneční sál sloužící pokročilým, modernímu tanci a baletu. Do sálu vedou úzká vodorovná okna v úrovni očí pro sledování ať už rodinných příslušníků tanečníků nebo zájemců o navštěvování kurzů.

Materiálové řešení viz galerie.

6. Antikvariát s čajovnou – Celý blok a uliční frontu uzavírá malý objekt, který zároveň tvoří návaznost na stávající nízkopodlažní zástavbu. Tento dům se sedlovou střechou je od hlavní budovy oddělen uličkou vedoucí kolem galerie do vnitrobloku s alternativní scénou (z vnitrobloku je zásobování restaurace a je zde i WC sloužící veřejnosti a pro scénu). V přízemí domu je antikvariát, v druhém podlaží je čajovna s terasou.

Přízemí objektu je omítané probarvenou (pískový okr) strukturovanou omítkou. Druhé podlaží je obloženo Cor-Tenovým plechem tvořící příjemný kontrast světlé podnoži a protější šedé galerii a tanečnímu studiu.

Zastavění této parcely je komplikované nejen díky náplni, ale i díky velkým výškovým rozdílům sousedních objektů. Při komunikaci Dr. E. Beneše sousedí s městským typem zástavby (školou) a na druhé straně dvoupatrovým řadovým domem s podkrovím. Půdorysná stopa objektu připomíná tvarem klíč a výškový rozdíl stávajících objektů je vyřešen tak, že hmota budovy postupně stoupá od úrovně jednoho podlaží až po podlaží 5. Půdorysná stopa vytváří svým vynutím dvory, zákoutí a átria vhodná pro relaxaci jak obyvatel objektu, tak jeho návštěvníků. Atrium prosvětlující galerii, je napojeno na malý amfiteátr, jež může sloužit jako alternativní hudební a divadelní scéna.

Doprava v klidu je řešena pomocí parkovacích stání v podzemí objektu, ve dvou výškových úrovních. Z první úrovně garáží je možné se dostat do všech částí objektu kromě tanečního studia. Kapacita parkovacích míst je 101 a plně postačuje pro potřeby provozu komplexu a společně s novými parkovacími místy na ulici tvoří i náhradu stávající parkoviště.Comments are closed.