Rodinný dům na Staré cestě

Branik

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Vzhledem k okolní zástavbě a konfiguraci terénu ( 7-mi metrová stěna) byl zvolen uzavřený tvar půdorysu vytvářející átrium mezi zdí a novostavbou rodinného domu. Hmota objektu je na jižní straně nejnižší a postupně stoupá přes západní hranu pozemku až do výše dvou podlaží na severní straně. Tento tvar objektu umožňuje vytvořit soukromí pro obyvatele domu a zároveň jim zajistit co nejdelší oslunění zahrady v atriu, aby bylo zamezeno nahlížení chodců do soukromého atria je na opěrné zdi připevněna treláž přesahující korunu zdi o 1500mm. Po treláži roste popínavá zeleň a tvoří tak přirozenou barieru mezi chodci na chodníku a obyvateli domu.

Jedná se o celkem 3 podlažní rodinný dvojdům s přidanou funkcní plaveckého bazénu s umožněným přístupem veřejnosti. Vstup do domu je z jižní strany v úrovni 1NP, do jedné bytové jednotky, a z východní strany, v úrovni 2.NP z ulice Stará cesta, do druhé bytové jednotky. Funkce bydlení je zastoupena v 1.NP a 2.NP, 1.PP je vyčleněno pro technické zázemí bytových jednotek a pro plavecký bazén se zázemím (sauna, pára), který má vlastní vstup ze západní strany v úrovni 1.PP.

Obě bytové jednotky jsou koncipovány ondobným způsobem. Vstupujeme přes závětří a zádveří, z nějž je přístupna šatna, do obytné haly. Obytná hala slouží pro přijímání návštev a je z ní umožněno vstoupit do pokoje pro hosty s vlastním sociálním zázemím a dále do denní zóny s obytným prostorem a do zóny soukromé. Na okraji soukromé zóny je WC pro návštevy a dále jsou již pokoje s navázaným příslušenstvím (koupelna, WC a šatny). Na straně druhé je obytný prostor napojený na kuchyni s jídelnou. Tyto dva prostory jsou díky velkým zasunovacím dveřím snadno propojitelné.

Do prostoru bazénu má veřejnost samostatný vstup, obyvatelé domu mohou do bazénu přímo ze svého bytu, vstup je přes bezpečnostní dveře, aby bylo zabráněno nevítaným návštěvám. Veřejnost do bazénu vstupuje přes recepci, díky níž mají obyvatelé domu možnost ovlivnit, kdy bude bazén využíván komerčně a kdy ne. Za recepcí se nachází převlákací kabinky a za nimy místnost se skříňkami pro odložení oblečení a pak již přes sprchy s WC do prostoru bazénu. V bazénové hale se nachází ještě sauna a pára s ochlazovací místností. Jako oživující prvek je zde stěna s pnoucími rostlinami zajišťující kontekt s přírodou nejen skrze sklo ale i přímo, stěna tvořená popínavými rostlinami zároveň umožňuje vytvořit soukromí lidem relaxujícím v ochlazovací místnosti.

Technické řešení

Svislé konstrukce

Spodní část objektu (1.PP) je řešena jako kombinovaný systém zděných stěn a železobetonových sloupů. Obvodové stěny jsou dále dodatečně zatepleny systémem se provětrávanou vzduchovou mezerou.

Další dvě podlaží jsou dřevostavba se stěnami sloupkové konstrukce, vyplněnými tepelnou izolací z minerální vlny.

Vodorovné konstrukce

Stropy v 1.PP jsou řešeny průvlaky a železobetonovými stropními deskami, tomu odpovídá. Zatížení od zastřešení zelenou střechou s extenzivní zelení roznášejí do stěn dřevostavby lepené dřevěné nosníky (delší rozpětí jsou s ohledem na průřez předepnuty).

Venkovní plochy

Plocha na jižní straně před objektem je rozdělana podle zatížení na pojížděnou dlažbu, pochodí dlažbu (avšak umožňují i občasný pojezd), zatravňovací dlažbu na místech návštevnických stání a plochy zeleně. Dále jsou již jen pochozí chodníky a plochy zeleně.

Fasády

Strany objektu smerěm k okolní zástavbě jsou obloženy šedomodrými matovými deskami CETRIS a strana objektu do atria je opatřena světle šedou strukturovanou omítknou.

Napojení sítí

Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě vždy jen jednou přípojkou, která se v rámci objektu rozděluje a obě bytové jednotky i prostor bazénu mají svoje vlastní měření spotřeby energií.Comments are closed.