Underground – víceúčelový prostor

Úkolem školního projektu na INT2 (Interiér 2) bylo navrhnout úpravu sklepního prostoru v současnosti fungujícího jako clubová, divadelní a hudební scéna. Parametry úprav stanovil sám pronajímatel klubu se záměrem vybraný úrojekt realizovat.

Stávající stav:

V současnosti se jedná o neupravený, vlhký prostor. Fungující jako provizorium ovšem s jasně daným konceptem prostoru s mírnými funkčními nedostatky. Prostor funguje a i v budoucnu by měl fungovat jako divadelní a hudební scéna a zároveň by měl umožňovat výstavy a ateliérovou tvorbu (workshopy sochařů, malířů, …)


Zásady a principy návrhu:

Nosnou myšlenkou návrhu je ponechat prostoru jeho maximální syrovost a strohost a zároveň mu dodat eleganci a vytvořit kulturní prostředí nejen pro návštěvníky, ale i pro samotné účinkující. K tomu byla mnou dodefinována podmínka minimální finanční náročnosti s maximálním efektem (zvolený luxusní sedací nábytek u baru je možno nahradit běžnou produkcí nábytkářského průmyslu, aniž by došlo k zásadní újmě na využití prostoru).

Dispoziční úpravy se týkají přesunutí baru se skladem do blízkosti vstupu (v rámci stavebních úprav je vedle skladu vytvořena i VZT místnost pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí). Úpravou projde hygienické zázemí jak návštěvníků, tak účinkujících.

Materiálové a barevné řešení:

Základem je vyklizení prostoru a očištění všech konstrukcí. Betonové konstrukce (stropy a sloupy) jsou natřené černou barvou, aby nepůsobily rušivým dojmem, jak při divadelní či hudební produkci, tak při výstavách či ateliérové tvorbě. Ostatní povrchy stěn jsou opatřeny hrubou jádrovou omítkou přírodního barevného odstínu (okr). Je vytvořena nová provětrávaná podlahová skladba s nášlapnou vrstvou z anhydritu rovněž přírodní (šedé) barvy.

Opláštění konstrukce barového pultu tvoří laminát v barvách současného loga prostoru tedy v černé, červené a bílé. Stěna za barem je řešena jako zrcadlová s policemi na nápoje a nápojové sklo, snížený podhled je vytvořen z ocelového pozinkovaného rámu potaženého tahokovem, který je zevnitř nasvícen, aby působil vzdušným dojmem. Na samotný bar navazuje zavěšený pult z laminátu na kovovém rámu.

Zavěšená pódia spustitelná podle aktuální potřeby jsou tvořena nosnou příhradovou pozinkovanou kovovou konstrukcí s pochozím tvrzeným pískovaným sklem.

Je zde vytvořeno nové ocelové konzolové schodiště, které oproti stávajícímu dodává prostoru lehkost a vzdušnost.

Všechny dveře viditelné návštěvníky jsou kovové, natřené na světle šedou barvou.

Sedací nábytek je volen v černé a červené barvě s chromovanými nosnými prvky. Stohovatelné praktikábly sloužící k sezení při divadlení produkci, jako stoly při ateliérové tvorbě, nebo jako podstavce při výstavách jsou z laminátu bílé, šedé a černé barvy. Nosnou konstrukci praktikáblu tvoří opět kovový rám s možnou aretací ve třech polohách. Na praktikáblech se sedí na polštářích s textilním potahem červené bílé a černé barvy.

Vstup je řešen jako kovová „krabice“ principielně a barevně a nasvětlením podobná baru. Ve vstupu je umožněn prodej lístků na jednotlivá představení.Comments are closed.