Obytný soubor Šibeník – Most

POLOHA A POPIS PARKU:

Šibeník (též Šibeniční vrch) je vrch s lesoparkovou úpravou v nadmořské výšce 320 metrů, který se nachází v městě Mostu v Ústeckém kraji. Jeho západní strana těsně přiléhající k centru města je vymezena ulicí Jiřího z Poděbrad. Na jihu a jihovýchodě jej od sídliště zvaného lidově Vídrholec odděluje ulice Jana Palacha. Severovýchodní část je ohraničena ulicí Josefa Suka a nad severní částí parku končí ulicí Moskevská.

HISTORIE PARKU:

Jméno návrší odkazuje, že ve středověku zde bylo popraviště. Na konci 19. století začal sloužit jako vojenské cvičiště a k tomuto účelu byl využíván ještě po druhé světové válce. Dodnes jsou na úbočích zřetelné zákopy. V letech 1966-1973 bylo na tomto doposud travnatém území vysazeno několik desítek tisíc stromů, vybudovány asfaltové cesty a lavičky. Postupně zde vyrostl centrální městský park o rozloze zhruba 70 ha. Park Šibeník zde vznikl v souvislosti s výstavbou nového města jako ústřední park pro panelová sídliště vyrůstající od konce 60. let kolem něj.

KONCEPCE NÁVRHU:
Základní nosnou myšlenkou návrhu je učinit pomocí nové obvodové zástavby, podél rušných komunikací, z parku klidné místo pro relaxaci, individuální sportovní aktivity a aktivní či pasivní odpočinek. Tak i zároveň umožnit obyvatelům okolních sídlišť i centra města bezpečný a pohodlný přístup. Zajištěný pomocí lávek, zelených přechodů, zvýšené nivelety komunikace a místním zklidněním komunikací.
Jsou zachovány všechny současné vstupy do parku, plus jsou vybudovány nové, všechny cesty v parku využívané mostečany jsou rovněž zachovány. Parku ponecháváme charakter anglického s doplněním o soudobé prvky, které jsou v rámci obrovské plochy zeleně organizovány pomocí čtvercové sítě.
Park je v současné době v neutěšeném stavu bez výrazné funkční náplně (kromě jednoho dětského hřiště a skateparku), která by lákala obyvatele tuto velkou plochu využít jinak než jen jako zkratku při cestě do školy, do práce či za nákupy.
Kromě příjemného a klidného zázemí objektů obvodové zástavby s restauracemi, drobnými obchody a službami, budou obyvatelé do parku chodit využívat nové funkční náplně: hřiště pro děti, pro dospělé a seniory s protahovacími a cvičebními stroji, bruslařská dráha, kavárna s vyhlídkovou věží na vrcholu, běžecký okruh, nová vyhlídková místa, adrenalinový dětský park, přebudovaný a zvětšený skatepark, kulturně odpočinkový amfiteátr a psí louka.Comments are closed.