Urbanistická studie – Praha Sedlec

Lokalita Sedlec se nachází na levém břehu Vltavy v severním okraji Prahy. Území je sevřeno na jedné stran železnicí Praha-Roztoky a na straně druhé zvedajícím se masivem Sedleckých skal. Velmi členité území je rozděleno rušnou komunikací Kamýcká směr Suchdol na jižní přibližně 1/3 a severní 2/3 rozlohy. V současnosti je cca 80% plochy území využíváno průmyslově (mrazírny, sklady a drobná výroba). V novém územním plánu je toto území již definováno jako plochy pro bydlení. Při návrhu nové zástavby bylo záměrem ponechat maximum současných staveb, jejich konverze pro nové funkce a začlenění do nové zástavby. Jižní třetina se nachází na terasách vzniklých těžbou materiálu pro místní cihelnu v těsné blízkosti Podbabských skal. Z této části se naskýtají výhledy na protější Bohnický masiv. Zástavba bytovými domy je zvlněna dle tvaru teras a vytváří tak uprostřed park s vodní plochou. Severní část začíná administrativní budovou, odcloňující hluk, ve tvaru zvlněného hřebene, který tvoří bránu do jižní části. Od této brány směrem na sever vede, mezi starou cihelnou a halou mrazíren, pěší osa území (Lipová alej) směrující k barokní kapličce. Srdcem severní části je rozšířená vlaková stanice, k níž těsně přiléhá sportovní areál (bývalé mrazírny) a cestou podél kolejí na jih kulturní centrum území cihelna. Západní okraj tvoří bytové domy navazující tak na současnou zástavbu, za zeleným pruhem je pruh rodinných domu a na západním okraji.Comments are closed.