Soutěž o nové logo školy VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín

1.místo v soutěži o nové logo školy, návrh ve spolupráci s Ing.arch. Marií Síkorovou

Předmět soutěže

Předmětem soutěže bylo navrhnout logo pro nově vzniklou školu VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín. Logo mělo být jednoduché, minimalistické, srozumitelné a vystihující. Při návrhu bylo potřeba počítat s barevnou i černobílou verzí.

V barevné variantě bylo možno použít maximálně 3 barvy, primární barvou školy je modrá.

Použití loga

Škola bude logo užívat pro běžné tiskoviny v rámci úředního styku, klasickou reklamu (TV, tisk, plakáty), reklamní tiskoviny, internet a internetové prezentace, výstavy, dárkové a reklamní předměty, certifikační označení, polep služebních aut apod. Bylo třeba mít na paměti čitelnost značky v celé škále použití jak při zmenšení, tak i při zvětšení, snadnou reprodukovatelnost a jednoduchou aplikaci včetně široké použitelnosti (billboardy, plakáty, hlavičkový papír, vizitky, razítka včetně aplikací na 3D reklamní předměty – potisk textilu, hlubotisk, vypalování laserem apod.).Comments are closed.